Data-drevne virksomheder er de globale vindere

I en stadigt mere digitaliseret og globaliseret verden er data blevet en uvurderlig ressource og drivkraft for virksomheder. Data repræsenterer de milliarder af informationer, der svæver i skyen eller lagres på servere rundt omkring i verden. Disse data har en unik evne til at hjælpe virksomheder med at træffe velinformerede beslutninger, identificere mønstre og løse komplekse problemer

Mod en grøn omstilling

Det er usynligt og abstrakt, men det er også fuldstændig afgørende for produktionsvirksomheder i fremtiden. Data. De milliarder af informationer, som svæver oppe i ”skyen” eller i en server, og som skal hjælpe virksomheder med at træffe grønne beslutninger, opdage mønstre og løse problemer.

Vi står nemlig midt i en industriel revolution, hvor digitalisering og automatisering spiller en afgørende rolle for virksomheders eksistensgrundlag. Samtidig står vi på tærsklen til en grøn omstilling mod en miljøvenlig økonomi. Twin transition hedder det og refererer til sammenhængen mellem den grønne og digitale omstilling af blandt andet produktionsvirksomheder. For ved en højere grad af digitalisering, vil virksomheder f.eks. kunne bidrage til højere effektivitet, reduceret energiforbrug og ressourcespild samt CO2-reduktion.

Økonomisk vækst skabes af de digitale frontløbere

EU har gjort den dobbelte omstilling til en topprioritet, men Danmark ligger ifølge målinger meget lavt. Og det kan dels give udfordringer i forhold til den grønne omstilling, men også produktionsvirksomheders konkurrenceevne på det globale marked. Vi står midt i et digitalt kapløb, hvor fremtidens jobs og økonomiske vækst vil blive skabt i og af de digitale frontløbere. Taberne vil være dem, der ikke tør investere i dataens grønne muligheder.

Højdigitaliserede virksomheder klarer sig bedst gennem kriser. Den globale produktionssektor og forsyningskæder har været betydeligt under pres af de seneste års globale kriser. Først Covid-19-pandemien, som har haft en enorm indvirkning på både produktions- og distributionsprocesser på tværs af brancher og regioner.

Virksomheder har skullet navigere i udfordringer som mangel på råvarer og komponenter, produktionsstop og forsinkelser i leverancer, og tilpasning til nye sundheds- og sikkerhedsprotokoller. Derudover forårsagede grundstødningen af et containerskib i Suezkanalen i marts 2021 yderligere forsinkelser og tab for virksomheder, da et stort antal skibe blev tvunget til at vente i dagevis, før de kunne fortsætte deres rejse.

Og endelig har den russiske invasion af Ukraine i 2022 også påvirket produktions- og forsyningskæder i regionen og globalt, da virksomheder har skullet tilpasse sig til usikkerheden og ustabiliteten i regionen. Begivenhederne understreger vigtigheden af at have fleksible og robuste forsyningskæder og produktionsprocesser, der kan tilpasse sig uforudsigelige omstændigheder. Og her har højdigitaliserede virksomheder klaret sig bedst, fordi data kan træffe beslutninger og reagere hurtigere og mere præcist, end mavefornemmelser kan.

 

 

Bæredygtighed

med data i AROLINK®

Mindre ressourcespild

Ved hjælp af AROLINK® kan din virksomhed bedre styre og optimere ressourceforbruget, herunder råvarer, materialer og energi.

Ved at overvåge og analysere data kan du identificere områder med overforbrug eller spild og implementere forbedringer for at reducere miljøpåvirkningen.

Mindre energiforbrug

AROLINK® kan indsamle data i realtid fra produktionslinjen, hvilket gør det muligt at identificere ineffektive processer og flaskehalse.

Ved at optimere produktionsprocesserne kan man reducere spild og energiforbrug, hvilket bidrager til en mere bæredygtig produktion.

Overholdelse af regler

AROLINK® kan hjælpe virksomheder med at spore og rapportere om deres bæredygtighedspræstationer. Vores MOM-system kan indsamle data fra forskellige kilder, inklusive sensorer og maskiner, og integrere disse data til et enkelt system. Virksomheder kan derefter bruge rapporter fras AROLINK til at analysere dataene og identificere områder, hvor de kan forbedre deres bæredygtighedspræstationer.

Er I klar til en effektiv og bæredygtig produktion, der øger bundlinjen?