AROLINK® bidrager til

Bæredygtig produktion

Data kommer til at spille en afgørende rolle for virksomheders eksistensgrundlag i den nærmeste fremtid. Vi er på vej ind i en digital omstilling af produktionsvirksomheder, hvor de globale vindere er dem, der griber ud efter grønne teknologier.

AROLINK® hjælper dig med at træffe bæredygtige beslutninger

Grøn omstilling. Vi hører om den overalt. Men nu er den for alvor kommet på dagsordenen for produktionssektoren.

Krav til bæredygtighed er et markedsvilkår, der møder jer som virksomhed både fra kunder – som vil have bæredygtige produkter og stiller krav til transparens i forsyningskæder, og fra myndigheder, som indfører regler  til sektoren for at fremme bæredygtighed, miljømæssig rapportering og sporbarhed.

Selv mindre virksomheder skal kunne dokumentere, hvordan ressourcer begrænses, og hvordan miljøet skånes.

Med det stigende pres fra myndigheder og forbrugere vil produktionssektoren blive tvunget til at integrere bæredygtighedsinitiativer i driften. Og det vil øge behovet for digitalisering og automatisering.

MOM-systemet AROLINK® får jeres maskiner til at tale sammen, samler alle jeres produktionsdata ét sted, og gør jer i stand til i real-tid at træffe intelligente og bæredygtige beslutninger – både på fabriksgulvet og i ledelseslokalet. På den måde kan AROLINK® bidrage til at forbedre produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten af produktionen, samtidig med at det reducerer miljøpåvirkningen. 

 

Bæredygtighed og konkurrencedygtighed hænger sammen!

Virksomheder skal tilpasse sig en ny verden, hvor bæredygtighed, klimahensyn, kriser og ændret forbrugeradfærd er med til at digtere, hvordan der produceres. Nytænkning og digitalisering er mere end nogensinde  påkrævet for at bevare konkurrenceevnen.  

 Dataindsamling i dele eller hele din produktionsvirksomhed  bidrager blandt andet med at give et detaljeret billede af jeres eventuelle ressourcespild, uhensigtsmæssigt energiforbrug i produktionen og samtidig hjælper dataen jer med at overholde standarder inden for bæredygtighedskrav. Ved at indsamle data ét samlet sted bliver det således nemmere for virksomheden at optimere produktionsprocessen, overholde krav til bæredygtighed, rapportere og spore produkter samtidig med, at der kommer positive resultater på bundlinjen. 

 

Mindre ressourcespild

Ved hjælp af AROLINK® kan din virksomhed bedre styre og optimere ressourceforbruget, herunder råvarer, materialer og energi.

Lær mere

 Med den rigtige data, kan AROLINK® bidrage til mindre ressourcespild på flere måder:

1. Præcis portionering og opsætning: AROLINK® kan hjælpe med at sikre præcis portionering af ingredienser og materialer i produktionslinjerne. Ved at automatisere målinger og dosering af ressourcer og instruere operatørerne om de nøjagtige processer kan systemet minimere fejl og spild af ressourcer under produktionen. 

3. Bedre lagerstyring: AROLINK® kan anvendes som et lagerstyringssystem, hvor softwaret kan styre, hvilken rækkefølge lagervarene anvendes, hvor varene skal placeres på lageret, holde styr på lagerbeholdninger, holder styr på oprindelse af varen mm. Dette reducerer spild af råvarer og forhindrer, at færdige produkter går til spilde på grund af forældelse.

4. Bedre datakvalitet: En god sammenhæng i data sikrer en mere præcis og pålidelig datadrevet beslutningstagning. Ved at have korrekte og opdaterede data til rådighed kan virksomhederne undgå fejlagtige produktioner og andre unøjagtigheder, der kan føre til ressourcespild og økonomiske tab.

5. Reduktion af manuelle fejl: Med den rigtige data i AROLINK® kan softwaret reducere de fejl, der opstår som følge af manuel indtastning og behandling af data. Ved at digitalisere processen og have en integration mellem forskellige systemer kan man undgå fejl som følge af tastefejl, manglende eller forkerte datainput og inkonsekvente oplysninger. Dette sparer tid og ressourcer, der ellers ville være blevet brugt på fejlfinding og rettelser.

5. Forbedret overholdelse af lovgivning: AROLINK® kan hjælpe virksomheder med at overholde lovgivningen og undgå bøder og strafafgifter. Ved at have korrekte og ajourførte data tilgængelige kan AROLINK® generere præcise  rapporter og dokumentation, der opfylder lovgivningens krav. Dette reducerer risikoen for fejlagtig indberetning, misforståelser og efterfølgende juridiske problemer.

6. Sporbarhed: Med AROLINK®   kan man opnå omfattende sporbarhed af produkter. Hvert enkelt produkt kan spores ned til dets individuelle komponenter og processer, lige fra modtagelsen af råvarer og emballage til forsendelsen af det færdige produkt til kunderne. Jo flere registreringer, desto mere præcis og specifik bliver sporbarheden af produktet. Vores system kan reducere antallet af råvarer eller produkter, der skal kasseres, og fremmer dermed bæredygtighed i produktionsprocessen.

Samlet set kan en god sammenhæng i data i AROLINK® bidrage til at optimere virksomhedens ressourcer ved at spare tid, reducere fejl og sikre overholdelse af lovgivningen. Dette kan føre til mere effektive arbejdsprocesser, økonomiske besparelser og bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer.

Mindre energispild

AROLINK® muliggør identifikation af ineffektive processer og flaskehalse, hvilket bidrager til en mere bæredygtig produktion gennem reduktion af spild og energiforbrug.

Lær mere

AROLINK® kan indsamle data i realtid fra produktionslinjen, hvilket gør det muligt at identificere ineffektive processer og flaskehalse.

Denne indsamling af data i realtid giver værdifulde indsigter i driften og ydeevnen på produktionslinjen, hvilket muliggør rettidige indgreb og optimeringer.

AROLINK® indsamler data, der kan bidrage med at identificere specifikke områder, hvor ineffektiviteter opstår og herefter strømline driften.

Evnen til at få faktuelle indsigter i driften og identificere ineffektiviteter i realtid har betydelige fordele for bæredygtig produktion.

Ved at optimere produktionsprocesser kan producenterne reducere spild og energiforbrug. Dette kan opnås ved at eliminere unødvendige trin, reducere nedetid, forbedre udnyttelsen af udstyr og implementere energibesparende foranstaltninger.

Ansvarligt forbrug og produktion

AROLINK® støtter opfyldelsen af Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug of bæredygtig produktion.

Lær mere

De 17 verdensmål har sat rammerne for, hvordan virksomheder skal forholde sig til bæredygtighed – både miljøkrav, arbejdsforhold og andre samfundskrav.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion:

AROLINK®  kan bidrage til at opfylde Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion på flere måder:

1. Reducere spild: Ved at implementere AROLINK® kan virksomheder opnå en detaljeret sporbarhed af deres produkter og processer. Dette gør det muligt at identificere ineffektiviteter og spild i produktionen. Ved at minimere spild af råvarer, komponenter og færdige produkter kan virksomhederne bidrage til en mere ansvarlig og bæredygtig produktion.

2. Optimering af ressourceforbrug: AROLINK® giver virksomhederne mulighed for at analysere deres produktionsprocesser og identificere områder, hvor ressourceforbruget kan optimeres. Ved at reducere unødvendigt ressourceforbrug, såsom energi og materialer, kan virksomhederne bidrage til at mindske deres miljøpåvirkning og fremme ansvarligt forbrug.

3. Overholdelse af miljø- og sikkerhedsreguleringer: AROLINK indsamler og dokumenterer relevante data i produktionsprocessen, hvilket gør det lettere for virksomhederne at overholde miljø- og sikkerhedsreguleringer. Ved at sikre overholdelse af disse regler bidrager virksomhederne til at skabe en mere ansvarlig produktion og forbrug, der tager hensyn til miljøet og menneskers sikkerhed.

4. Fremme af cirkulær økonomi: AROLINK® kan understøtte virksomhedernes arbejde med at implementere principperne for cirkulær økonomi. Ved at have en omfattende sporbarhed af produkterne kan virksomhederne lettere genanvende, reparere eller genbruge materialer og komponenter. Dette reducerer behovet for at producere nyt og mindsker affaldsmængden, hvilket er afgørende for at opnå ansvarligt forbrug og produktion.

Samlet set kan vores MOM-system, AROLINK®, bidrage til Verdensmål 12 ved at hjælpe virksomheder med at reducere spild, optimere ressourceforbrug, overholde reguleringer og fremme principperne for cirkulær økonomi. Ved at implementere systemet kan virksomhederne skabe en mere ansvarlig produktion og forbrug, der tager hensyn til både miljøet og menneskers behov.

 

Z

Standarder inden for bæredygtighed

AROLINK® kan bidrage med at overholde bæredygtighedsstandarder.

Lær mere

ISO 9001: Denne standard fokuserer på kvalitetsstyringssystemer og hjælper virksomheder med at sikre kvaliteten af deres produkter og processer. AROLINK® kan bidrage til overholdelsen af denne standard ved at automatisere processer, spore og dokumentere produktionsdata, og sikre ensartethed og sporbarhed i hele produktionen.

ISO 14001: Denne standard drejer sig om miljøstyringssystemer og hjælper virksomheder med at minimere deres miljøpåvirkning. AROLINK® kan bidrage til overholdelsen af denne standard ved at optimere produktionsprocesser, reducere spild og energiforbrug, og sikre overensstemmelse med miljøreguleringer.

ISO 50001: Denne standard drejer sig om energistyringssystemer og hjælper virksomheder med at forbedre deres energieffektivitet og reducere energiomkostninger. AROLINK® kan hjælpe med at opfylde denne standard ved at indsamle, analysere og optimere energidata, identificere områder med energispild og implementere forbedringsinitiativer.

Større sporbarhed

Med AROLINK® kan du følge hvert enkelt produkt i hele dets levetid, fra dets oprindelse som råvarer og emballage til det bliver sendt til kunderne som færdige varer.

Læs mere

Med AROLINK® kan du opnå en omfattende sporbarhed af produkter. Det betyder, at du kan følge hvert enkelt produkt i hele dets levetid, fra dets oprindelse som råvarer og emballage til det bliver sendt til kunderne som færdige varer. Vores system giver mulighed for at indsamle og registrere en lang række data undervejs i produktionsprocessen, hvilket resulterer i en detaljeret og præcis sporbarhed.

Denne sporbarhed er afgørende for bæredygtigheden i produktionsprocessen. Ved at have et nøjagtigt overblik over komponenterne og processerne, der er involveret i hvert produkt, kan du identificere eventuelle ineffektiviteter eller problemer. Dette gør det muligt at optimere produktionsprocessen og reducere spild af råvarer og produkter, hvilket er afgørende for at minimere den negative miljøpåvirkning.

Ved at implementere AROLINK® i din virksomhed kan du altså opnå en effektiv og præcis sporbarhed af produkterne, der bidrager til bæredygtigheden i produktionsprocessen. Du kan reducere spild og unødvendig kassation af råvarer og produkter, hvilket ikke kun er økonomisk fordelagtigt, men også miljømæssigt ansvarligt. Samtidig kan du sikre, at din virksomhed lever op til gældende miljø- og sikkerhedsreguleringer og minimere potentiel miljøpåvirkning. AROLINK er et værdifuldt værktøj til at optimere din virksomheds bæredygtighedsindsats og styrke dit omdømme som en ansvarlig og miljøbevidst virksomhed.

Læs mere om sporbarhed med AROLINK® her

 

i

Kvalitetskontrol og fejlreduktion

AROLINK® integrerer kvalitetskontrol og inspektion i produktionslinjen for at minimere fejl og defekte produkter, forbedre produktkvaliteten og fremme bæredygtighed ved at reducere ressourcespild.

Lær mere

AROLINK® er i stand til at integrere kvalitetskontrolprocesser og automatiserede inspektionssystemer direkte i produktionslinjen. Dette betyder, at mens produkterne fremstilles, kan AROLINK® kontinuerligt have overblik  over produkterne for at sikre, at de opfylder de krævede kvalitetsstandarder og specifikationer. 

Denne integrerede tilgang til kvalitetskontrol har flere fordele:

Reducerede fejl og defekte produkter: Ved at opdage eventuelle produktionsfejl eller mangler tidligt kan AROLINK® minimere mængden af defekte produkter, der når ud til markedet. Dette reducerer behovet for at kassere eller genproducere produkter, hvilket sparer både tid og ressourcer.

Forbedret produktkvalitet: Ved at have overblik over kvaliteten under hele produktionsprocessen kan AROLINK® hjælpe med at sikre, at slutprodukterne er af højeste kvalitet og opfylder kunders forventninger.

 Øget bæredygtighed: En af de mest betydningsfulde fordele er den positive indvirkning på bæredygtighed. Ved at reducere fejl og defekte produkter mindskes behovet for råmaterialer, energi og andre ressourcer, der ellers ville være blevet brugt til at producere erstatningsprodukter. Dette fører til en mere bæredygtig produktionsproces med mindre spild.

I det store billede hjælper AROLINK® med at skabe en mere effektiv og bæredygtig produktion ved at forbedre produktkvaliteten, reducere spild og minimere negative miljøpåvirkninger. Dette er afgørende i en tid, hvor virksomheder i stigende grad stræber efter at opnå både økonomisk succes og bæredygtighedsmål.

Rapportering

Krav til bevisførelse og dokumentation kommer i kølvandet på de mange krav fra myndighederne. Data gør det nemmere.

Lær mere

De mange krav og direktiver, som myndigheder og forbrugere stiller produktionsvirksomheder, efterlader et enormt arbejde til den enelte virksomhed. Det kan nemlig være svært at overskue kravene til rapportering på bæredygtighedsområdet.

Fra 2022 blev det et lovkrav, at store børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte skulle redegøre for deres aktiviteters indvirkning på miljøet.

Selvom rapporteringkravet pt. kun vedrører de store virksomheder, kommer det til at have stor betydning for selv små- og mellemstore virksomheder.

Der er nemlig krav om, at de største virksomheder skal rapportere om hele deres værdikæde, og de vil derfor stille krav til deres underleverandører og samarbejdspartnere. 

De mest afgørende direktiver er:

 CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) stiller krav til, at virksomheder skal rapportere dere ESG-data samt bæredygtighedsrapportering.

ESRS – standarder står for 12 standarder for bæredygtig rapportering, der skal understøtte CSRDs rapporteringskrav. Disse krav omfatter standarder inden for miljø, sociale forhold og ansvarlig ledelse.

AROLINK® kan hjælpe virksomheder med at spore og rapportere om deres bæredygtighedspræstationer. Vores MOM-system kan indsamle data fra forskellige kilder, inklusive sensorer og maskiner, og integrere disse data til et enkelt system. Virksomheder kan derefter bruge rapporter fra AROLINK® til at analysere dataene og identificere områder, hvor de kan forbedre deres bæredygtighedspræstationer.

 

 

intelligent fabrikssoftware

Se, hvilke muligheder AROLINK® fabrikssoftware kan give din fabrik!