AROLINK® fabrikssoftware

Vi har kun ét produkt. Og det er vi enormt stolte af. Vores MOM-system er udviklet med det ene sigte at støtte produktionen på fabrikker, så den bliver mere effektiv, intelligent og bæredygtig.

 Intelligent fabrikssoftware

 

Digitalisering er afgørende for produktionsvirksomheders konkurrenceposition. For udover at bidrage til en papirløs virksomhed kan digitaliseringen blandt andet  gøre virksomheder mere effektive, hjælpe med at træffe intellegente beslutninger, spare energi og ressourcer samt at overholde standarder og krav.

Der er dog en række udfordringer forbundet med digitalisering af produktionsvirksomheder. For det første har mange fabrikker produktionsdata i forskellige systemer og formater. De forskellige data bliver således isoleret og dermed ikke brugt optimalt.  For det andet indsamler nogle  virksomheder for meget rådata men har ikke ressourcerne til at gøre noget meningsfuldt med dem.  Dette kan inkludere medarbejdere, der ikke ved, hvad de skal gøre med data.

AROLINK® MOM-systemet er en alsidig løsning, der dækker alle aspekter af produktionsvirksomheden – fra varemodtagelse og produktion til lagerstyring og ledelse.

AROLINK® relaterer stamdata og realtidsdata fra hele virksomheden og præsenterer dem på en koordineret måde, hvilket giver ledelsen en helhedsforståelse af virksomhedens drift. Dette muliggør datadrevne, intelligente beslutninger.

Vigtigst af alt forstår vi, at forskellige områder på fabrikken har brug for hinandens information for at fungere problemfrit.  Det kan for eksempel være indkøbsafdelingen, der har brug for realtidsdata om lagerbeholdningen for at se, om der  er nok råvarer til at dække den planlagte produktion. Eller produktionen, der er afhængig af korrekte oplysninger fra kvalitetskontrolafdelingen for at opretholde produktkvaliteten og undgå defekte produkter.

Derfor er det afgørende at centralisere dataen ét sted, hvor informationer nemt kan deles og tilgås på tværs af alle afdelinger i virksomheden.

5 gode grunde til at vælge et MOM system

AROLINK® Platform

AROLINK® Platform er designet til at være ekstremt fleksibelt og kan tilpasses præcis din produktionsvirksomheds behov. Du har mulighed for at digitalisere hele din virksomhed, skabe en sammenhængende informationsstrøm og opnå et komplet overblik over produktionsdriften. Alternativt kan du vælge at digitalisere enkelte processer eller områder.

Uanset dit valg vil AROLINK® skabe et digitalt spejl af netop din virksomhed og dine individuelle krav.

Centraliseringen af data er baseret på vores robuste AROLINK® Platform, som tilbyder en bred vifte af fordele. Ved at digitalisere væsentlige områder af din virksomhed, herunder indkøb, varemodtagelse, produktion, lager, salg og forsendelse, indsamler AROLINK® Platform en omfattende mængde data. Disse data fungerer som bindeled mellem alle aspekter af din produktionsvirksomhed og skaber sammenhæng og effektivitet på tværs af processer og afdelinger.

Dette har betydelige fordele:

Øget sporbarhed: Du kan spore produkter og processer i realtid gennem hele produktionskæden.

Mindre papirarbejde og færre manuelle fejl: AROLINK® reducerer behovet for manuelt papirarbejde og derved risikoen for fejl.

Mindre spild: Ved at optimere processerne reduceres spildet og øger effektiviteten.

Mere effektiv produktion: Du opnår en mere effektiv og strømlinet produktionsproces.

AROLINK® Platform udgør rygraden i alle vores AROLINK®-løsninger, uanset om du er interesseret i platformen alene, enkeltstående moduler eller det komplette fabriksstyringssystem.

 

AROLINK® Platform digitaliserer

Indkøb

Læs mere

Lagerbeholdningsstyring for præcis ordreplanlægning: 

Sikrer kontinuerlig overvågning af lagerbeholdningen. Ved at give indkøbsafdelingen realtidsdata om lagerbeholdningen kan de træffe velinformerede beslutninger om, hvornår og hvor meget der skal bestilles. Dette minimerer risikoen for over- eller underbestilling og bidrager til effektiv ordreplanlægning. 

 

Kvalitetskontrol og overholdelse af specifikationer: 

Bidrager til at sikre, at de modtagne varer opfylder strenge kvalitetsstandarder og specifikationer. Dette indebærer kontrol af varerne ved modtagelse for at sikre, at de opfylder de forventede kvalitetsstandarder og specifikationer. Dette skridt er afgørende for at opretholde produktintegriteten og opfylder virksomhedens krav samt eventuelle lovgivningsmæssige standarder. 

Produktion

Læs mere

Kvalitetskontrol og sikring af, at de rigtige råvarer og mængder bliver brugt i produktionen: 

Hjælper med at opretholde høj produktkvalitet ved at sikre, at de korrekte råvarer og i de rigtige mængder bruges i produktionsprocessen. Systemet håndterer samtidig gyldige alternativer, hvilket giver en mere fleksibel produktion. 

 Sporbarhed: 

Registrerer og sporer råvarerne gennem hele produktionsprocessen. Dette kan hjælpe med at spore eventuelle kvalitetsproblemer eller defekter, hvilket er afgørende f.eks. i forbindelse med eventuel tilbagekaldelse af produkter eller i forbindelse med at identificere eventuelle årsager til kvalitetsproblemer.  

 Batchhåndtering: 

Leverer en omfattende løsning til at spore batchoplysninger, holdbarhedsdatoer og serienumre, hvilket er af afgørende betydning for fødevareindustrien og andre brancher med streng regulering. 

Arbejdsinstruktioner: 

Systemet kan give detaljerede arbejdsinstruktioner til operatører, der beskriver, hvordan hver opgave skal udføres i produktionen. Dette sikrer ensartet udførelse af opgaver og reducerer risikoen for fejl. 

 Materialelister: 

Laver og administrerer materialelister, hvilket gør det nemt at spore, hvilke materialer der er brugt i hvert produkt og sikre, at det er de rigtige materialer, der bliver anvendt. 

Produktionsrapporter: 

Genererer detaljerede produktionsrapporter, der indeholder oplysninger om produktionshastighed, kvalitetsmålinger, materialeforbrug, udbytte, svind og mere. Disse rapporter er værdifulde for at evaluere produktionsydelsen og identificere områder, der kan forbedre 

Salg

Læs mere

Forsendelsesinformation i realtid: 

Øjeblikkelig adgang til opdateret information om, hvad der er blevet sendt afsted, hvilke varer der stadig er tilgængelige på lager, og de seneste ændringer i mængderne på lageret. 

Præcis lagerstatus: 

Holder styr på lagerbeholdningen for at sikre, at du altid har de nødvendige varer på hånden for at imødekomme kunders behov. 

Planlægning: 

Indsigt i, hvad der er på lager, så salgsaktiviteter kan planlægges med større præcision. 

Overskuelig ordrebehandling: 

Følg en ordre fra det øjeblik den modtages, indtil den sendes afsted, og undgå unødvendige forsinkelser eller fejl i processen. 

Ledelse

Læs mere

Kvalitetsstyring: 

Integrerede kvalitetstjek sikrer, at produktionsstandarder og kvalitetskrav overholdes. 

Helhedsindsigt: 

Få dybdegående indsigt i hele fabrikkens drift og processer, hvilket giver mulighed for effektiv overvågning og beslutningstagning. 

Dataindsamling: 

Indsamling af vigtige produktionsdata, herunder produktionsvolumen, materialer, lagerbeholdning og registrering af defekte produkter. 

Dataintegration: 

Sammenkobling af data fra forskellige kilder og systemer for at skabe et helhedsbillede af produktionsprocessen. 

KPI’er (Key Performance Indicators): 

Overvågning og rapportering af vigtige ydelsesindikatorer, såsom produktionsmængder, lagerstatus, ressourceforbrug, udbytteprocent og svind 

Årsagsforklaring: 

Levering af data, der giver et helhedsbillede af produktionen og understøtter identificering af underliggende årsager. 

Logistik

Læs mere

Lagerstyring: 

Giver mulighed for at præcist spore, administrere og organisere din lagerbeholdning, hvilket sikrer, at du altid har det nødvendige lager til rådighed og undgår unødvendig overbeholdning. 

Lageroptimering: 

Hjælper med at optimere placeringen af varer på lageret baseret på efterspørgsel, produktkarakteristika, kapacitet og andre faktorer, hvilket forbedrer effektiviteten og reducerer omkostningerne. 

Returhåndtering: 

Gør det nemt at administrere og behandle returnerede varer, hvilket sparer tid og ressourcer og sikrer en tilfredsstillende kundeoplevelse. 

 

Varemodtagelse

Læs mere

Leveringskontrol: 

Verificerer, at den modtagne levering stemmer overens med den bestilte mængde. Det involverer tælling og sammenligning af de faktisk modtagne varer med ordrespecifikationerne. 

Kvalitetskontrol: 

Sikrer, at de modtagne varer opfylder de nødvendige kvalitetsstandarder. Dette inkluderer, at medarbejdere bliver opfordret til at lave inspektion af produkterne for eventuelle mangler eller defekter samt verifikation af, at det korrekte produkt er modtaget. 

Dokumentation: 

Registrerer vigtig dokumentation, såsom oprindelse, batchnumre, LOT-numre,  fakturanummer og modtagelsesdato. Det er vigtigt for at sikre sporbarhed og opretholde nøjagtige optegnelser. 

Opdatering af lager: 

Opdaterer lagersystemet efter modtagelse af varerne. Dette omfatter opdatering af beholdningsniveauer og bestemmelse af den korrekte placering på lageret. 

Kommunikation: 

Deler relevant information om de modtagne varer med de relevante afdelinger i virksomheden. Dette kan omfatte oplysninger om varens tilgængelighed, kvalitet og kvantitet. 

Sporbarhed: 

Sikrer, at de modtagne varer er fuldt sporbare til deres leverandør og specifikke batchnumre. Dette er afgørende for at spore varernes historie og muligvis håndtere eventuelle tilbagekaldelser. 

Databehandling: 

Under varemodtagelse indsamles en værdifuld mængde data. Disse data behandles og analyseres for at generere rapporter om kvalitetskontrol, kvantitet, eventuelle afvigelser, opdatering af lager, leverandørs præstation og sporbarhed. Rapporterne kan give indsigt i effektiviteten af ​​varemodtagelsesprocessen og hjælpe med at træffe informerede beslutninger. 

 

Forsendelse

Læs mere

Automatiseret ordrebehandling og lagerstyring: 

Effektiviserer ordrebehandling ved at spore og administrere ordreoplysninger, lagerbeholdning og forsendelsesdetaljer. 

Minimerer fejlleverence  

Validerer at de korrekte varer i de korrekt mængder sendes afsted. Dette minimerer fejl og returvarer. 

Effektiv lageroptimering: 

Optimerer lagerhåndtering ved at sikre, at de rette varer tages fra lageret til rette tid, hvilket reducerer omkostninger og øger lagerets effektivitet. 

Håndtering af returnerede varer: 

Effektiviserer processen til håndtering og behandling af returnerede varer for at minimere tab og maksimere genanvendelse. 

Driftskontrol

Læs mere

Overvågning af produktionsprocessen: 

Giver realtidsinformation om produktionsprocessen, herunder status, ydeevne og eventuelle afvigelser. 

Kvalitetskontrol: 

integrerer kvalitetskontrol i produktionsprocessen ved at etablere kontrolpunkter på strategiske tidspunkter, såsom ved produktionens start, afslutning eller løbende under produktionen. Dette giver mulighed for effektiv overvågning og styring af produktkvaliteten ved at udføre kvalitetstjek på de relevante trin i produktionsprocessen 

Koordinering med andre afdelinger:  

Fremmer kommunikation og samarbejde mellem forskellige afdelinger, der er involveret i produktionsprocessen. Dette inkluderer funktioner som håndtering af lager (overvågning af forbrug af råvarer og opbevaring af nyproducerede færdigvarer), muligheden for øjeblikkeligt at informere kvalitetsafdelingen om eventuelle afvigelser samt realtidsdeling af ændringer i produktionsplanlægningen, såsom ændringer i rækkefølgen af ordrer og mængder. 

Rapportgenerering: 

Genererer rapporter om forskellige aspekter af produktionen, herunder: 

– Produktionsvolumen: Systemet registrerer og rapporterer produktionsvolumen, hvilket er nyttigt for at opretholde forsyningskæden og opfylde efterspørgslen. 

– Kvalitetsdata: Indsamler og rapporterer data om produktkvaliteten, hvilket er afgørende for at opretholde høje standarder. 

– Svind: Generer rapporter om svind fra produktionsprocesser og identificer områder der kan optimeres for at mindske svind 

– Udbytte: Rapportering af udbytte giver indsigt i produktionsydelsen og kan hjælpe med at identificere områder, der kræver forbedring for at opnå de ønskede mål. 

Lagerstyring

Læs mere

Lageroptimering: 

Sikrer placeringen af varer på lageret baseret på faktorer som vareegenskaber og lagerkapacitet. Dette reducerer plukketid og øger lagerets effektivitet. Sikrer, at varerne altid er tilgængelige og nemme at finde og at varer plukkes fra lager ud fra relevante regler, som f.eks. FIFO.  

Indgående/udgående administration: 

Administrerer og sporer alle aspekter af varemodtagelse og forsendelse, herunder ordrebehandling, plukning og pakning. Det giver et komplet overblik over, hvor varerne befinder sig i forsyningskæden. 

Regler for krydskontaminering: 

Håndterer regler på lageret for at undgå krydskontaminering af varer. Systemet sikrer således, at de nødvendige forholdsregler følges. 

Sporbarhed: 

Indsamler data om varernes bevægelse i realtid. Dette gør det lettere at spore produkter tilbage til deres oprindelse i tilfælde af problemer eller tilbagekaldelser. 

Automatisering: 

Integreres med automatiserede systemer som robotter og transportbånd for at øge hastigheden og præcisionen af opgaver som plukning og pakning. 

Rapportering og analyse: 

Genererer detaljerede rapporter om lageraktiviteter, hvilket giver indsigt i lagerets ydeevne og muligheder for forbedringer. Dataanalyse hjælper med at identificere mønstre og træffe velinformerede beslutninger. 

Z

Kvalitetskontrol

Læs mere

Lagerstyring: 

Giver mulighed for at præcist spore, administrere og organisere din lagerbeholdning, hvilket sikrer, at du altid har det nødvendige lager til rådighed og undgår unødvendig overbeholdning. 

Lageroptimering: 

Hjælper med at optimere placeringen af varer på lageret baseret på efterspørgsel, produktkarakteristika, kapacitet og andre faktorer, hvilket forbedrer effektiviteten og reducerer omkostningerne. 

Returhåndtering: 

Gør det nemt at administrere og behandle returnerede varer, hvilket sparer tid og ressourcer og sikrer en tilfredsstillende kundeoplevelse. 

 

Om AROLINK® Moduler

 

AROLINK® Moduler udvider funktionaliteten i AROLINK® Platform ved at tilføje ekstra funktioner og informationer. Modulerne er designet til at støtte og optimere forskellige områder i produktionsvirksomheden – uanset om det drejer sig om varemodtagelse, kvalitetskontrol, bæredygtighed, produktionsstyring, ledelse, HR, salg, lager og mere.

Modulerne giver dig dybdegående indsigt i hele produktionsforløbet på fabrikken – fra råvaremateriale til det færdige produkt. Du vil modtage nøgleinformationer om optimering af ressourceanvendelse, årsager til maskinstop, produktionslinjers ydeevne, medarbejdernes opgaver og tidsforbrug med mere.

Dertil kommer en række funktioner, der strømliner produktionsvirksomhedens drift, inklusive automatiseret etikettering og digitalisering af papirarbejde.

Resultatet? En produktionsproces, der er markant mere effektiv, intelligent, ressourcebesparende og bæredygtig.

Vores fleksible tilgang betyder, at AROLINK® Moduler kan tilføjes til AROLINK® Basis når som helst – enten med det samme eller når dine behov ændrer sig. 

AROLINK® Moduler

Time & Task

Time & Task modulet er et effektivt værktøj til at effektivisere medarbejderes arbejdsproces og skabe en velorganiseret arbejdskultur. Med Time & Task bliver det lettere at:

Planlægge opgaver

Skab en fejlfri arbejdsflow ved at tildele opgaver og prioritere dem intelligent. Vores modul giver dig mulighed for at tildele de rigtige opgaver til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt.

Få overblik

Holder styr på, hvem der arbejder på hvad, hvornår og hvor længe. Modulet hjælper med at undgå overlapninger og optimere ressourceallokeringen.

Effektiv opgavedistribution

Distribuerer opgaver på en enkel måde, så du kan sikre, at arbejdsbyrden er jævnt fordelt, og at alle teammedlemmer arbejder mod fælles mål.

Certificeringskontrol

Eliminerer risikoen for fejl ved at sikre, at dine medarbejdere har de nødvendige certificeringer og uddannelser til at udføre deres opgaver korrekt. Dette reducerer potentielle forsinkelser og forbedrer sikkerheden.

Hurtig lønadministration

Skab problemfri lønprocesser ved at udtrække præcise tidsdata, herunder ankomst- og afgangstider samt forskellige tidskategorier. Dette fører til en mere retfærdig og nøjagtig lønadministration.

Etikettering

Med AROLINK® Etiketteringsmodul kan du udskrive korrekte etiketter uden manuel indtastning eller fejl. Modulet automatiserer processen og udskriver etiketter med den rigtige information.

Automatisk etikettering

Lad os håndtere etiketteringsprocessen for dig. Vores intelligente system genkender hver vare, du producerer, og udskriver de nøjagtige etiketter, der er nødvendige. Slip for manuel indtastning og potentielle fejl.

Total datakontrol

Fra SSCC-koder til batchnumre, produktionstidspunkter, holdbarheder, antal, varenumre, varenavne, EAN-koder, vægt og mere – vi har alt under kontrol. Dette betyder 100% nøjagtighed og compliance.

Fejlfri processer

Fjern risikoen for menneskelige fejl. Vores modul eliminerer behovet for manuelle indtastninger, hvilket reducerer chancerne for fejlagtige oplysninger og potentielle konsekvenser.

Skræddersyede etiketter

Skab etiketter, der er skræddersyede til hver vare. Vores system tilpasser sig dine produkter, så hver etiket indeholder præcis den information, der er nødvendig for at imødekomme kravene.

Fleksibel tilpasning

Ændrer kundeønsker eller krav sig? Intet problem. Vores modul giver dig mulighed for let at tilpasse etiketter til nye specifikationer, så du altid er opdateret.

Design efter din smag

Skab professionelle etiketlayouts med dit foretrukne designsoftware. Giv dine produkter et visuelt løft og skil dig ud med en imponerende visuel identitet.

Vedligeholdelse

AROLINK® Vedligeholdelsesmodul giver indsigter i nedbrudsårsager, så vedligeholdelse af udstyr kan planlægges. Dette reducerer nedbrud og tekniske vanskeligheder.  Modulet sikrer kontinuerlig produktion, opretholder produktkvaliteten og minimerer risikoen for uventede problemer.

Modulet giver indsigter i potentielle nedbrudsårsager. Med disse indsigter kan man planlægge vedligeholdelse af udstyr og lave forebyggende indsatser. Dette minimerer nedbrud, tekniske vanskeligheder og uventede problemer. På samme tid sikrer det en kontinuerlig produktion og større produktkvalitet.

Nøglefordele ved modulet:

 • Forhindrer uplanlagte produktionsstop ved at adressere vedligeholdelsesbehov i tide.
 • Optimerer produktionsplanlægningen ved at reducere udstyrsrelaterede forsinkelser.
 • Forebygger, at produktionshastigheden ikke bremses.
 • Opnår og opretholder maksimal udstyrsydelse.
 • Sikrer produktkvaliteten ved at forhindre usynlige problemer.
 • Forenkler vedligeholdelsesprocessen og reservedelsadministration.
 • Effektiviserer dokumentation af vedligeholdelsesoverholdelse.
 • Automatiserer registrering af udført vedligeholdelsesarbejde.

Vedligeholdelsesmodulet ændrer vedligeholdelsesteamets fokus fra reaktive reparationer til en proaktiv, forebyggende tilgang. Målet er at eliminere uplanlagte nedbrud, skabe omkostningsbesparelser på lang sigt og forbedre produktionskapaciteten.

Modulet giver et overblik over reservedelsbeholdningen, og hvor hyppigt de bliver brugt. Dette reducerer behovet for dyre hasteordrer.

En velvedligeholdt anlæg er et mere sikkert anlæg. AROLINK® Vedligeholdelsesmodulet bidrager til en sikrere arbejdsplads ved at reducere risikoen for maskinfejl og ulykker.

Optimering

 AROLINK® Optimeringsmodulet er en samling avancerede værktøjer designet til at hæve din operationelle præstation til nye højder.

Ved at udnytte realtidsdata vil du have de indsigter, der er nødvendige for at øge kapaciteten, reducere omkostningerne, forbedre kvaliteten og øge effektiviteten af dine produktionslinjer.

Centrale Funktioner:

Optimeringsværktøjer

Fra OEE til en række specialiserede værktøjer giver vores modul dig mulighed for at finjustere enhver aspekt af din produktionslinje.

Forbedret OEE

Vores OEE v3 giver dig mulighed for at få et overblik over dine produktionslinjers effektivitet med præcision. Opdag årsagerne til nedetid og identificer områder til forbedring.

Kapacitetsforbedring

Oplev en mærkbar stigning i produktionskapaciteten, mens du strømliner processer, minimerer flaskehalse og sikrer optimal ressourceudnyttelse.

Omkostningsreduktion

Opdag muligheder for omkostningsbesparelse ved at identificere ineffektiviteter, reducere spild og optimere ressourceallokering.

Kvalitetsforbedring

Hæv din produktkvalitet gennem datadrevne indsigter, der hjælper dig med at opdage og rette problemer tidligt i produktionscyklussen.

Realtidspræstationsregistrering

Overvåg produktionslinjers præstation i realtid. Modulet lader dig indstille præstationsindikatorer og overvåge fremskridt, mens det sker.

Styrket beslutningsgrundlag

Få handlingsrettede indsigter i produktionsstop og nedbremsninger, der muliggør informerede beslutninger for hurtig løsning og kontinuerlig forbedring.

Tilpasselige fokuspunkter

Let implementering af nye strategier ved at indstille fokuspunkter for din arbejdsstyrke baseret på realtidsdata.

Hierarkisk overblik

Modulet tilbyder forskellige niveauer af overvågning, der passer til medarbejdere, overordnede og ledelse. Dette sikrer, at alle har relevante indsigter til at fremme effektivitet.

Historisk analyse

Dyk ned i historiske data for at analysere tidligere præstation, identificere tendenser og pege på områder, der kræver forbedring.

 

AROLINK® muliggør blandt andet

 

AROLINK® gør din produktionsvirksomhed mere modstandsdygtig

 

Lovgivning, myndighedernes krav, ændrede forbrugeradfærd og den grønne omstilling presser produktionsvirksomheder til at ændre deres måde at producere. Det kræver en stor detaljegrad hele vejen rundt i produktionen – fra lagerhallen til fabriksgulvet og varemodtagelsen. Et detaljeret fabrikssystem kan hjælpe med at træffe intelligente beslutninger, der gør produktionsvirksomheder mere konkurrencedygtige, bæredygtige, effektive og robuste. Et MOM-system som AROLINK® kan blandt andet bidrage med:

 • omstillingsparathed
 • øget transperans og sporbarhed
 • mindre ressourcespild
 • mindre energiforbrug
 • nemmere dokumentation
 • mindre nedetid på maskiner
 • indblik i realtidsdata

 

 

AROLINK DASHBOARD
AROLINK skærm

Hvad er et MOM-system?

Bæredygtig produktion,  datadrevet beslutningstagning, effektiv ressourcestyring og øget konkurrenceevne er nogle af de fordele, et MOM-system giver en virksomhed.

 

AROLINK® digitaliserer den fysiske fabrik

 

AROLINK® fungerer som et digitalt spejl af den fysiske fabrik. Hver eneste proces, hver enkelt bevægelse og hver operation – alt bliver reflekteret i MOM-systemet. Dette  vil give en realtidsvisning af hele din produktion, og du får faktuelle og helt aktuelle oplysninger om produktionsflowet, maskinernes præstation, kvaliteten af produkter,  flaskehalse, ressourceforbrug og meget, meget mere.

En af de største fordele ved MOM-systemet AROLINK® er, at det opsamler detaljeret information 360 grader rundt om din virksomhed.

Med en digital spejling i AROLINK® har du et solidt grundlag for at træffe beslutninger. Dataene kan bruges til at informere strategiske valg og  handlinger. Du kan analysere historiske data, identificere mønstre og trække indsigter, der hjælper dig med at optimere produktionsprocessen på lang sigt.

Samlet set skaber en digital refleksion af din fabrik i AROLINK® en række fordele, der styrker din evne til at styre, overvåge og forbedre produktionsprocesserne, samtidig med at det fremmer effektivitet, kvalitet og samarbejde i virksomheden.

Brugervenligt software

AROLINK® er skabt med det formål at gøre det enkelt og problemfrit for alle i produktionsvirksomheden. Vi ved, at kompleksiteten i teknologi kan være en hindring for mange virksomheder. Derfor har vores team af erfarne udviklere og projektledere gjort det til deres mål at fjerne bekymringen for det komplekse og give dig en intuitiv og brugervenlig løsning.

Med AROLINK® behøver I ikke bruge unødvendig tid og ressourcer på tekniske udfordringer – vi tager os af det, så I kan opnå en problemfri og effektiv drift i din produktionsvirksomhed.

 • Uanset om I implementerer AROLINK® Platformen, et enkelt modul eller hele fabrikssystemet, kan AROLINK® kommunikere med jeres hardware og software, herunder SCADA, PLC’er, scannere, printere osv.

 • Hver gang I scanner, modtager AROLINK®  data fra din fabrik – så enkelt er det.
 • Softwaret er ydert fleksibelt, og det kan konfigureres til at spejle netop jeres fabrik. Og vi har gjort det så simpelt, at I selv kan lære at gøre det.

 • Hver bruger på fabriksgulvet, varemodtagelsen, lagerhallen eller andre områder i virksomheden får kun  adgang til netop den funktion af AROLINK®, der er relevant for dem.
 • Ledelsen får et overblik over hele produktionen i realtid
 • Teamet bag AROLINK® står altid til rådighed, uanset om I har brug for tilpasninger, ønsker til opdateringer eller oplæring af superbruger

intelligent fabrikssoftware

Se, hvilke muligheder AROLINK® fabrikssoftware kan give din virksomhed!