Afgrænset data giver begrænset information

Mange produktionsvirksomheder har taget de første skridt mod digitalisering ved at implementere silosystemer. Det kan for eksempel være, at virksomheden skal udfylde et akut behov for at digitalisere deres lagerstyring eller etiketsystem. Det kan også være, at virksomheden gradvist vil digitalisere deres produktion.

Men denne fragmenterede tilgang risikerer at begrænse udnyttelsen af værdifulde data.

På en produktionsvirksomhed kan et silosystem f.eks. indebære, at produktionsprocessen, lagerstyring, kvalitetskontrol og leverandørstyring fungerer som separate enheder med minimale forbindelser mellem dem. Dette kan føre til ineffektivitet, manglende koordinering og øget risiko for fejl, da information ikke let kan flyde frit på tværs af afdelinger og processer.

Data bliver adskilt og integrerer ikke godt med hinanden. For eksempel kan en virksomhed have separate softwareløsninger til lagerstyring, produktionsovervågning, kvalitetsstyring og forsyningskædeadministration, der ikke er i stand til at udveksle data effektivt. Dette kan resultere i manglende synlighed i hele produktionsprocessen og vanskeligheder med at tage informerede beslutninger.

Det store problem med silosystemer er, at de kan begrænse mulighederne for at optimere processer, reducere omkostninger og reagere hurtigt på ændringer i markedet. Data bliver fanget i separate “siloer”, hvilket gør det svært at se det store billede og udnytte potentialet i at samarbejde på tværs af funktioner og processer.

AROLINK

MOM-system strukturerer dine data

 

I stedet for at operere i isolerede systemer bør virksomheder overveje et sammenhængende Manufacturing Operations Management (MOM)-system, der gør det muligt at skabe en effektiv kommunikation på tværs af processer og afdelinger.

Her er hvorfor:

Effektiv datastyring: Et MOM-system håndterer og strukturerer store mængder produktionsdata, hvilket giver beslutningstagere adgang til aktuel information når som helst. Ved at digitalisere processer og reducere papirarbejde minimeres menneskelige fejl og arbejdstid effektiviseres. Dette fører til mere pålidelige data og mere præcise beslutninger.

Dybdegående indblik: Et MOM-system genererer omfattende produktionsdata, der giver virksomhedsledelsen en dybere forståelse af processerne. Analysen af disse data gør det muligt at finde områder med potentiale for forbedringer og optimeringer. Det hjælper også med at afdække, hvordan ressourcer, såsom maskiner, medarbejdere og materialer, udnyttes.

Forbedret bundlinje: Et integreret MOM-system har en direkte indvirkning på virksomhedens bundlinje. Et veludnyttet MOM-system kan blandt andet sikre at:

  • maskiners nedetid reduceres
  • prouktionsprocesser optimeres
  • arbejdstiden effetiviseres
  • produktionstiden effektiviseres
  • ressourcer og materialer reduceres
  • sporingsarbejde optimeres
  • mindre driftomkostninger

Samtidig forbedrer systemet kvalitetskontrol og gør det muligt at træffe hurtigere og mere informerede beslutninger i virksomheden. Dette resulterer i en stærkere bundlinje gennem reducerede omkostninger, øget kapacitet og evne til at tilpasse sig ændringer i efterspørgsel og markedsforhold.

Optimering og konkurrencefordele: I en tid med stadigt skiftende markedskrav giver et MOM-system mulighed for at imødekomme komplekse krav og forbedre effektiviteten. Ved at levere realtidsdata om produktionsprocesser kan virksomheder ikke blot forbedre produktionskvaliteten, men også opfylde lovgivningsmæssige- og kundekrav. Dette fører til en mere agil, bæredygtig og konkurrencedygtig tilgang, der styrker virksomhedens position på markedet.

Bæredygtig produktion: Et integreret MOM-system kan styrke en virksomheds bæredygtighedsbestræbelser ved at optimere ressourceforbrug og reducere spild. Ved at monitorere produktionsprocesserne kan virksomheder identificere områder med potentiale til at mindske energi- og materialeforbrug. Dette ikke blot nedsætter omkostninger, men minimerer også miljøpåvirkningen af produktionen. Desuden muliggør et MOM-system implementering af cirkulære produktionsmetoder med fokus på genbrug og genanvendelse, hvilket yderligere fremmer bæredygtighed.

At vælge et integreret MOM-system i stedet for silosystemer giver mulighed for en mere holistisk tilgang, hvor informationer kan flyde frit på tværs af afdelinger og processer. Dette skaber muligheder for bedre beslutningstagning, effektiv ressourceudnyttelse og mere koordinerede arbejdsprocesser

AROLINK®

Fabrikssoftware giver mulighed for at træffe intelligente beslutninger

Med AROLINK® kan produktionsvirksomheder organisere deres informationer fra varemodtagelse og ledelseslokale til fabriksgulv og lagerhal  ét sted. Det gør det muligt at danne et komplet billede af produktionen.

AROLINK® er en omfattende Manufacturing Operations Management (MOM) løsning, der hjælper produktionsvirksomheder med at optimere deres processer, forbedre effektiviteten og opnå konkurrencefordele.

Det integrerer forskellige produktionsfaser, fra planlægning og produktion til kvalitetskontrol og sporbarhed, i en sammenhængende platform. 

AROLINK® giver realtidsdata, analytiske værktøjer og muligheden for at automatisere og styre produktionsprocesser på tværs af afdelinger, hvilket resulterer i mere informerede beslutninger, øget produktivitet og økonomisk vækst.

Er I klar til en effektiv og bæredygtig produktion, der øger bundlinjen?