ERP, MES eller MOM?

Vælg systemer til deres retmæssige formål

Mange produktionsvirksomheder er godt igang med at digitalisere deres virksomhed. De fleste har set behovet for at skifte det manuelle papirarbejde ud til fordel for automatiserede og digitale procedurer.

Men i arbejdet med digitalisering og optimering af produktionsprocesser er det afgørende at forstå vigtigheden af at bruge systemer til deres tilsigtede formål.

Hvert system, uanset om det er et produktionsstyringssystem, en lagerstyringsplatform eller et kvalitetskontrolværktøj, er designet med specifikke funktioner og formål i tankerne.

At anvende systemer korrekt og effektivt betyder, at de kan udføre deres opgaver med maksimal præcision og effektivitet.

Et eksempel kan være, hvis produktionsvirksomheder anvender ERP-systemer til andet, end det de er designet til. For selvom et ERP-system er en kraftfuld løsning til at styre brede forretningsprocesser som økonomi, HR og lagerstyring, er det ikke altid hensigtsmæssigt at udvide det til at håndtere opgaver uden for dets primære formål. At forsøge at tilføje yderligere funktioner eller tvinge det til at administrere produktionen kan føre til ineffektivitet, ressourcespild og forsinkelser. Det kan også føre til unødvendige omkostninger og kompleksitet. Derfor er det vigtigt at vælge de rigtige værktøjer til de specifikke opgaver, og når de er implementeret, bruge dem i overensstemmelse med deres formål.

MOM, ERP og MES har forskellige funktioner

Et MOM-system (Manufacturing Operations Management) er designet til at forbedre alle produktionsprocesser, centralisere og behandle data fra hele fabrikken samt optimere produktionen.

Mange mennesker refererer til det som et MES-system, men det er vigtigt at forstå forskellene mellem de tre systemer: ERP, MES og MOM.

ERP (Enterprise Resource Planning) er en omfattende løsning, der fokuserer på forretningsprocesser på tværs af hele virksomheden. Dette inkluderer blandt andet finans, HR, lagerstyring og indkøb. ERP-systemer hjælper med at integrere og strømline forretningsaktiviteter og give en samlet oversigt over virksomhedens præstationer.

På den anden side fokuserer MES (Manufacturing Execution System) primært på den operationelle udførelse af produktionen. Dette omfatter funktioner som produktionsplanlægning, overvågning af produktionen og ressourceallokering på fabriksgulvet. MES hjælper med at optimere produktionen, forbedre effektiviteten og spore produktionsdata i realtid.

Et MOM-system er ikke begrænset til produktionsprocesser. Systemet forbinder og optimerer alle aspekter af produktionsvirksomheden fra kvalitetskontrol til produktion og fra produktionsplanlægning til lagerstyring. Et MOM-system giver en holistisk styring og fuld synlighed over alle operationer.

ERP, MOM, MES

Integration mellem et MOM-system og et ERP-system

Integrationen mellem et  ERP-system og et MOM-system er afgørende for at skabe en sømløs og effektiv produktionsstyring.

Mens ERP-systemet er designet til at håndtere virksomhedens brede forretningsprocesser som økonomi, lagerstyring og HR, styrer og optimerer MOM-systemet virksomhedens produktion – herunder tidsstyrring og vedligeholdelse. Ved at integrere disse to systemer kan virksomheder opnå en holistisk tilgang. Dette muliggør realtidsdataudveksling, optimeret lagerstyring og forbedret produktionseffektivitet, hvilket resulterer i en mere intelligent og bæredygtig drift.

Et MOM-system fungerer som et afgørende bindeled mellem flere niveauer af produktionssystemer, herunder ERP (Enterprise Resource Planning), Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) og PLC (Programmable Logic Controller) samt de automatiserede produktionssystemer. Dette komplekse samspil hjælper med at optimere produktionsprocesserne og sikre effektiv drift.

I denne struktur er ERP-systemet ansvarlig for overordnet planlægning, logistik og indkommende og udgående ordrer. Det sender produktionsordrer til MOM-systemet, som styrer selve produktionen for at opfylde de krav, der er indeholdt i ordrerne fra ERP-systemet. Dette kan beskrives som en proces, hvor ERP-systemet udsteder en procesordre, og MOM-systemet opretter og udfører en arbejdsordre.

Alle produktionsparametre, inklusive produktionstidspunkter og sekvenser, kvalitetskontrol og ressourceallokering, håndteres og styres af MOM-systemet, som sender de nødvendige instruktioner til PLC’erne og operatørerne. Samtidig opsamler  MOM-systemet kontinuerligt data i realtid.

Denne datatracking er afgørende for at forstå, hvordan produktionen udvikler sig, identificere potentielle flaskehalse og muligheder for forbedringer samt forudsige vedligeholdelsesbehov.

Dataindsamlingen giver virksomheden mulighed for at træffe informerede beslutninger, optimere processer og opnå en mere intelligent og bæredygtig produktionsdrift.

MOM-systemet sender løbende data tilbage til ERP-systemet. Disse data kan variere afhængigt af virksomhedens behov, og de kan omfatte detaljerede oplysninger om produkterne, såsom produktionshistorik, sporingsdata og kvalitetsrapporter. Dette er afgørende for virksomheder, da det giver mulighed for nøjagtig sporbarhed og identifikation af eventuelle fejl eller problemer i produktionen, der kan påvirke produktets kvalitet og sikkerhed.

MOM-systemet giver således værdifulde data om produktionsforløbet, som kan hjælpe virksomhedsledelsen med at træffe informerede beslutninger. Disse data kan bruges til at vurdere og forbedre produktionsprocesser, optimere ressourceudnyttelse og identificere muligheder for effektivisering.

I alt spiller integrationen mellem ERP, Scada, PLC og MOM en central rolle i at sikre en effektiv og velkoordineret produktionsproces samt at give de nødvendige data og indsigt for strategisk planlægning og forbedring. Det er vigtigt for virksomheder at forstå dette samspil for at realisere de fulde fordele ved en stærk MOM-løsning.

Vil du høre, hvordan et MOM-system kan effektivisere jeres produktionsvirksomhed?