Et MOM-system digitaliserer hele din produktionsvirksomhed

 

Et MOM-system digitaligerer produktionsvirksomheder, optimerer produktionsprocesser, centraliserer dataindsamling og forbedrer produktionens effektivitet.

Systemet tilbyder fordele som bæredygtig produktion,  datadrevet beslutningstagning, effektiv ressourcestyring og øget konkurrenceevne, hvilket direkte påvirker virksomhedens bundlinje.

Hvad er et MOM-system?

Et MOM-system (Manufacturing Operations Management-system) er et IT-system, der sigter mod at optimere og automatisere alle processer i produktionsvirksomheder. Dette opnås ved at digitalisere både stamdata og realtidsdata fra hele virksomheden, herunder produktkoder, varenumre, leverandøroplysninger, tidsregistreringer, vedligeholdelsesinformation og andre afgørende dataelementer. Formålet er at forbedre nøjagtigheden, effektiviteten og sporbarheden i produktionsprocessen.

MOM-systemet indsamler grundlæggende stamdata fra virksomhedens ERP-system og forstærker dem med opdaterede informationer fra produktionsgulvet, lageret, varemodtagelsen og andre relevante kilder. Samtidig integrerer MOM-systemet sømløst med virksomhedens ERP-system, hvilket letter udvekslingen af relevante oplysninger mellem de to systemer. Dette sikrer, at dataene forbliver både komplette og ajourførte, hvilket er afgørende for en effektiv og velkoordineret produktionsproces.

MOM-systemet integreres med produktionsvirksomhedens maskiner ved f.eks at oprette en forbindelse med SCADA- og PLC-systemerne. På den måde kan der indhentes data fra alle relevante processer i virksomheden.

Ved hjælp af realtidsdata fra hele virksomheden opnås muligheden for at effektivt overvåge og styre alle produktionsfunktioner – lige fra varemodtagelse til forsendelse.

MOM-systemet følger et produkt fra råvare til færdigvare. Undervejs indsamler og relaterer systemet relevant data fra hele virksomheden i realtid. Det giver adgang til oplysninger om alt fra materialeforbrug, svind, lagerbehold, produktionsafvigelser, maskinnedbrud, kvalitetsdata og produktionshastighed.

Med realtidsdata fra hele din produktion sikrer MOM-systemet en omfattende og detaljeret sporbarhed, som muliggør præcis opfølgning og dokumentation af produktionsprocesserne. Samtidig gør sporbarheden i systemet det nemt at opdage og forklare afvigelser, fordi alle hændelser i produktionsflowet bliver dokumenteret.

ERP-, MES- og MOM-system?

Produktionsvirksomheder står uundgåeligt over for digitalisering. Dog er valget af det rette system afgørende. Selvom mange fabrikker allerede benytter ERP-systemer til at administrere deres forretningsprocesser, er det vigtigt at spørge: Hvordan opnår man optimal digitalisering af produktionen? Der findes forskellige typer fabrikssystemer, og hver af dem er skræddersyet til at imødekomme specifikke behov.

AROLINK DASHBOARD

Hvornår er det relevant at implementere et MOM System?

 

Produktionsvirksomheder får en række afgørende fordele ved at implementere et MOM-system som eksempelvis mere bæredygtig produktion, færre fejl, mindre spild, mere effektiv drift og et langt mere intelligent beslutningsgrundlag.  Imidlertid kan det være udfordrende at vurdere, om det er nødvendigt for din virksomhed. For at lette beslutningsprocessen, kan du overveje følgende spørgsmål. Hvis du svarer nej til flere af disse spørgsmål, vil din produktionsvirksomhed  have gavn af et MOM-system :

1. Benytter din virksomhed papirløse produktionsprocesser for at reducere manuelle indtastningsfejl og minimere behovet for fysisk dokumentation?

2. Sikrer din virksomhed nøjagtig og struktureret dokumentation af produktionsdata og processer?

3. Er din virksomhed i stand til at sikre nøjagtighed i leverede produkter, herunder korrekte varenumre, mængder og holdbarheder?

4. Har du fuld kontrol over lagerplaceringer, herunder overholdelse af plukkeregler og varer i karantæne? 

5. Er du i stand til at undgå overflødige indkøb og for gamle materialer på lager?

6. Kan du sikre, at de korrekte materialer anvendes, og at kvalitetskontrollen udføres rettidigt?

7. Holder din virksomhed styr på sporbarheden i hele fabrikken, fra varemodtagelse til forsendelse og alle processer derimellem?

8. Kan du identificere, hvordan forskellige processer påvirker udbyttet?

9. Er du opmærksom på det præcise produkttab eller svind i forskellige produktionsprocesser?

10. Kan du sikre, at relevant information når de relevante personer i rette tid?

 

Fordele ved at vælge et MOM-system

1. En mere bæredygtig produktion

Et MOM-system kan bidrage til en langt mere bæredygtig produktion ved at optimere ressourceforbruget og minimere spild.

Ved at overvåge produktionsprocesserne kan virksomheder identificere områder, hvor der er mulighed for at reducere energi- og materialeforbrug. Dette reducerer ikke kun omkostningerne for produktionsvirksomheder, men minimerer  også miljøpåvirkningen af produktionen.

Desuden kan et MOM-system hjælpe med at implementere cirkulære produktionsmetoder, hvor genbrug og genanvendelse af materialer prioriteres, hvilket yderligere fremmer bæredygtighed.

Læs mere her

2. En papirløs virksomhed

Enhver produktionsvirksomhed genererer  store antal værdifulde data hver dag. For mange virksomheder ender dataen på et stykke papir, og det kan være vanskeligt at få strukturerede og retvisende informationer fra de store bunker af papir.

Et MOM-system håndterer og strukturerer det store antal data, så beslutningstagere har adgang til den nyeste information når som helst. Ved at digitalisere produktionsvirksomheden og reducere papirarbejde mindskes desuden menneskelige fejl, og arbejdstiden effektiviceres.

3. Bedre beslutningsgrundlag

Et MOM-system opsamler store mængder produktionsdata, som giver virksomhedsledelsen dybere og mere nøjagtig indblik i produktionsprocesserne.  Ved at analysere de data, der genereres af MOM-systemet, kan virksomhedsledelsen opnå dybdegående indblik i alle dele af produktionsprocesserne. De kan blandt andet identificere, hvordan forskellige faktorer påvirker produktionsresultaterne og finde områder, der har potentiale for forbedring. 

MOM-systemer hjælper også med at identificere, hvordan ressourcer så som maskiner, medarbejdere og materialer anvendes. Dette gør det muligt at foretage nøjagtige vurderinger af, hvor ressourcerne bedst kan allokeres for at maksimere produktiviteten og minimere spild.

4. Effektiv datastyring

Et MOM-system giver mulighed for at indsamle og organisere store mængder produktionsrelateret data i realtid. Det betyder helt konkret, at I hurtigt kan reagere på audits og give nøjagtig og detaljeret information, spore produkter og råmaterialer i meget høj detaljegrad, effektivisere driften og minimere ressourcer, energi og arbejdstid.

Samlet set skaber digitalisering af produktionsprocesserne og anvendelse af data en mere agil, fleksibel og effektiv produktionsstruktur. Virksomheden kan tilpasse sig ændringer hurtigere, minimere spild og optimere produktionskapaciteten.

4. Større konkurrencefordele

Markedet undergår konstant forandringer, da både forbrugere og myndigheder stiller stadig større krav til de produkter, de køber, og hvordan disse varer fremstilles. Disse krav inkluderer aspekter som klimavenlighed, bæredygtighed, høj kvalitet og konkurrencedygtig pris. Hvis produktionsvirksomheder ikke lever op til disse krav, risikerer de at miste deres konkurrencefordele.

For at imødekomme disse krav spiller et MOM-system en afgørende rolle. Systemet gør det nemmere og hurtigere for virksomheder at opfylde de komplekse krav. Ved at levere realtidsdata om produktionsprocesser forbedrer MOM-systemet ikke kun effektiviteten, men hjælper også med at sikre overholdelse af krav og fremskynde beslutningstagningen. Automatiseret kvalitetskontrol og sporbarhed bliver enkel at opnå, og produktionsprocessen optimeres som følge heraf.

Resultatet er en mere smidig, bæredygtig og konkurrencedygtig tilgang. Virksomheder, der effektivt integrerer et MOM-system, er bedre rustet til at imødekomme skiftende markedskrav og trives i en dynamisk forretningsverden.

5. Bedre bundlinje

Et MOM-system har en direkte indvirkning på en virksomheds bundlinje ved at optimere produktionsprocesser, reducere omkostninger og forbedre effektiviteten. Ved at overvåge og analysere produktionsdata giver MOM-systemet virksomheden indsigt i områder med høje omkostninger og ineffektive processer. Dette fører til bedre ressourceallokering, reduktion af driftsomkostninger og øget produktivitet. Samtidig forbedrer systemet kvalitetskontrollen og muliggør hurtigere og mere informeret beslutningstagning. Alt dette resulterer i en stærkere bundlinje gennem reducerede omkostninger, øget produktionskapacitet og evne til at tilpasse sig skiftende efterspørgsel og markedsforhold. 

MOM vs. MES 

AROLINK® er et MOM-system (Manufacturing Operations Management), som har til formål at forbedre alle produktionsprocesser, samle og bearbejde data fra hele fabrikken ét sted samt at sørge for at strømline produktionen . De fleste vil omtale det som et MES-system, men der er afgørende forskelle mellem de to systemer.

MES er et værdifuldt værktøj, der fokuserer på at håndtere den operationelle udførelse af produktionen. Det omfatter funktioner som produktionsovervågning, arbejdsstyringsplanlægning og ressourceallokering. MES hjælper med at strømline processer, spore produktionsdata og forbedre effektiviteten på fabriksgulvet.

Et MOM-system kan det samme men i et langt større omfang! MOM-systemet er mere end bare en produktionsstyringsløsning. Det er en helhedsorienteret tilgang, der forbinder og optimerer alle aspekter af produktionsvirksomheden. Fra supply chain management til kvalitetskontrol, fra produktionsplanlægning til lagerstyring. MOM-systemet er det komplette værktøj til at forbedre din virksomhed.

AROLINK® giver dig mulighed for at tage kontrol over din produktion og sikre, at alle operationer kører sømløst sammen. Det integrerer alle vigtige funktioner og data på tværs af afdelinger og processer, hvilket giver dig en centraliseret styring og fuld synlighed i realtid. Med AROLINK® kan du identificere flaskehalse, forbedre produktkvaliteten, reducere nedetid og optimere ressourceudnyttelsen.

Uanset om du driver en lille eller stor produktionsvirksomhed, kan AROLINK® forbedre og effektivisere arbejdet for hele fabrikken -fra varemodtagelse til fabriksgulv, HR, salg og lagerhal.

Ønsker du en effektiv og bæredygtig produktion, der øger bundlinjen?